SUBSIDIE

Subsidie spouwmuurisolatie aanvragen  

Als u investeert in duurzame energie en energiebesparing in uw huis, kunt u een beroep doen op de landelijke investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Met deze regeling kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen (zoals spouwmuurisolatie) en aansluiting op een warmtenet.

Voorwaarden en eisen landelijke isolatiesubsidie (ISDE)

 • U bent zowel eigenaar als bewoner van de woning.
 • Er moeten minimaal twee energiebesparende maatregelen worden toegepast, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en vloerisolatie of een zonneboiler.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan via uw DigiD. Bij de aanvraag wordt er gevraagd naar een uitvoerdersverklaring (RVO) van het isolatiebedrijf. Deze stuurt u mee. Dat is een bewijs dat het materiaal voldoet aan de gestelde eisen voor de isolatiesubsidie.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet, als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
 • Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal en type energiebesparende maatregelen.

Subsidie-informatie isolatiemaatregelen RVO

Wilt u actuele subsidie-informatie over uw geplande isolatiemaatregelen? Raadpleeg dan de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen

Op deze website vindt u onder andere:

 • Check deze lijst, voordat u gaat isoleren. Spouwmuurisolatie staat op de lijst. Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Subsidiebedragen per m2
 • Stappenplan voor het aanvragen van subsidie
 • Rekentool

Isolatiesubsidie gemeenten

Naast de landelijke isolatiesubsidie zijn er diverse gemeenten die ook subsidies verstrekken voor isolatiemaatregelen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Energiebespaarlening huiseigenaren

Wilt u investeren in duurzaamheid en energiebesparing in uw woning, maar kunt u de isolatiemaatregelen niet betalen? En bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u eventueel aanspraak maken op de energiebespaarrekening van het Nationaal Warmtefonds. En voordelig geld lenen, tegen een lage rente en zonder afsluitkosten. Dit fonds is een initiatief van de overheid, in samenwerking met Rabobank en ASN Bank.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt maximaal € 65.000 per woning of appartement lenen. Leent u boven de € 25.000,- (per appartement) voor een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter? Dan moeten de maatregelen voldoen aan hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.

U kunt maximaal € 50.000,- per woning lenen voor een Zeer Energiezuinig Pakket en maximaal € 65.000,- voor een Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter renovatie.

Voor meer informatie: https://www.energiebespaarlening.nl

Profiteer ook van het verlaagde btw-tarief van 9% op de arbeidskosten van isolatiemaatregelen.

Advies en hulp subsidieaanvraag spouwmuurisolatie

Het aanvragen van subsidies is geen alledaags werk. Wilt u extra informatie over de isolatiesubsidie of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie voor uw spouwmuurisolatie? Neem dan contact op met O&A isolatie. Onze specialisten denken graag met u mee en helpen u met uw subsidieaanvraag.

15 + 1 =

MEER INFORMATIE?